Индия акыны Махараши Валмикинин “Рамаяна” эпосунун орус тилиндеги котормосунун негизинде сахналаштырылып иштелүүдө.

Дүйнөлүк адабияттын шедеврлеринин бири “Рамаяна” байыркы Индиянын эпикалык поэмасы. Көлөмү 24000 ырдын курамындагы 7 китептен турган бул эпос-поэмада 1000ге жакын каармандар катышат. Изилдөөлөргө караганда эпостун окуясы диний-философиялык мифтерге бай, аймак-аймактарды өзүнчө хандыктар башкарган чыгыш Индостанда, болжол менен караганда биздин эрага чейинки lV-V кылымдарда болгону айтылат. Драма аталган эпостун негизги өзөгүн камтыйт.