Н.В.Гоголдун комедиясынын негизинде саханалаштырылган спектакль  19-кылымдагы орус элинин жашоо турмушун, кулк-мүнөзүн баяндайт. Ошол учурдагы орус элинин ээн-эркин жашай албай, а түгүл адамдар кенен-кесир үйлөнө албай баш кошуу маселесин да өз алдынча чече алышпайт. Анткени алар өз алдынча ой жүгүртө да албай калышкан. Бул көрүнүш бир чети күлкүңдү келтирсе, бир чети зээниңди кейитет.