“Саманчынын жолу” спектаклинин негизги өзөгү   адамзаттын башына  түшкөн мүшкүл, оор сыноо, Ата-Мекендик согуш учурун баяндайт. Согуштун зулумдугунан жүрөгү канаган эненин ички трагедиясы, тынчтыкка, бейпилдикке болгон көксөө кеңири чагылдырылган.  Башына түшкөн кайгыны кабыргасы кайышса да аргасыз көтөргөн карапайым калктын кайгысы менен кошо ширелишкен жаркын келечекке болгон үмүтү,  чыдамкайлуугу, сабырдуулугу  көркөм чагылдырылган.