Ар бир бейшемби сайын саат 20:00дө #Супара этнокомплексинде залкар #манасчы'быз Замирбек Баялиевтин #Манас айтканын угуңуз! Ал эми ишемби, жекшемби күндөрү Замирбек манасчы #СупараЧункурчак этнорезортунда Манас айтат. #Кошкелиңиздер!

Каждый четверг в 20:00 в этнокомплексе Супара знаменитый #манасчи Замирбек Баялиев будет рассказывать #эпосМанас. Каждую субботу и воскресенье Замирбек рассказывает эпос "Манас" в этнорезорте "Супара #Чункурчак". #Добропожаловать!

Famous #manaschy Zamirbek Baialiev will be narrating the #Kyrgyz heroic epic poem #Manas every Thursday at 20:00 at the #Supara ethnocomplex. He recites Manas at the #SuparaChunkurchak ethnoresort every Saturday and Sunday. #Welcome!

#кыргызстан #kyrgyzstan #кыргыз #бишкек #бишкекте #вбишкеке #vbishkeke #bishkek #kyrgyzculture